Zoznam zamestnancov na školský rok 2014/2015:

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beluša
Farská 2304, 018 61 Beluša

Mgr. Vladimír Štefánik

Riaditeľka: Mgr. Vlasta Orgoníková
Pedagóg a koordinátor ZČ: Mgr. Mária Barková

Externí zamestnanci:
Vedúci krúžku:
1. Gabčová Kristína
2. Mgr. Adamičková Monika
3. Ing. Bednár Erik
4. Mgr. Kútny Marian
5. Ing. Adamička Miloš
6. Mgr. Vladimír Štefánik
7. Mgr. Vlasta Orgoníková
8. Mgr. Loužecký Ladislav
9. Adamičková Monika
10. Kukučka Jozef
11. Bačíková Zuzana
12. Mgr. Barková Mária
Copyright (c) 2008-2021 Cirkevné CVČ Beluša, všetky práva vyhradené. ::: Powered by EuroTRADING s.r.o. ~ professional hosting.